Σωματεία Εργαζομένων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ”
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ