Χρήσιμες Πληροφορίες

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νοσηλευτικής
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Εθνικό Τυπογραφείο
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)