Υπουργεία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων
Υπουργείο Πολιτισμού