ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ)
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών – τριών Ελλάδας (ΕΣΝΕ)
Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)
Εργατικό Kέντρο Θεσσαλονίκης
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ ΟΤΕ)
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ ΟΤΑ)
Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ)
Παννελήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ)