ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ