ΑΡΧΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΛΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΛΕΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Ι.Υ.

EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Ι.Υ.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ HOT SPOT ΛΕΡΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΟΥ ΚΩ 20/04/2016
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ Δ.Σ. & Ε.Ε. & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ


9th of Δεκέμβριος 2017 08:01 PM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 08/12/2017
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
Τ.Κ. 85400
Τηλ. – Φαξ : 2247024688 & 2247360135 εσωτ.: 135

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους ότι οι υπερωρίες του Σεπτεμβρίου 2017 θα δοθούν στις 13 Δεκεμβρίου και οι υπερωρίες του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 θα δοθούν στις 27 Δεκεμβρίου.

Εκ του Σωματείου
5th of Οκτώβριος 2017 02:01 PM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 5/10/2017
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – Αριθ. Πρωτ. : 2359
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
Τ.Κ. 85400 . τηλ-φαξ.: 2247024688

ΠΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν.-Κ.Θ.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ
κα Σαρίκα Λήδα – Ελένη
Κοινοποίηση :
1. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
2. Όλα τα μέλη του Σωματείου

Κυρία Διοικήτρια
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου της ¨ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ¨ του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρο Υγείας Λέρου το οποίο συνήλθε σήμερα σε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των συναδέλφων δηλώνουν την συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή κατά της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .
«Οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων και όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης το σύνολο των υπαλλήλων είναι μέλη του Σωματείου μας, της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ.
Ως εκ τούτω νόμιμα συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ κατά της Αξιολόγησης.
Είναι νόμιμη Απεργιακή μορφή την οποία η κυβέρνηση δεν αμφισβήτησε δικαστικά. Δεν θα ανεχθούμε απεργοσπαστικές κινήσεις με εκβιασμούς σε αυτοαξιολογούμενους και Αξιολογητές εκ μέρους της Διοίκησης.
Σας καλούμε να σεβαστείτε την Απεργία – Αποχή που είναι Συνταγματικό μας δικαίωμα».
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι : Ο νόμος 4489/2017 αρθρ.36 παρ.2 ορίζει ότι οι αξιολογούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα φύλλα Αξιολόγησης και να τα υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου.
Η προθεσμία έληξε την Δευτέρα 2/10/2017.
Από την Τρίτη 3/10/2017 τα πρωτόκολλα των Νοσοκομείων παρανομούν όταν δέχονται φύλλα Αξιολόγησης κατόπιν σιωπηρών παρατάσεων που δίνουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι όπως προκύπτει από τις τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις πανεπιστημιακών καθηγητών και δικηγόρων «η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων».
Σας αποστέλλουμε τέλος δύο από τις πολλές γνωμοδοτήσεις Καθηγητών Εργατικού Δικαίου :
1. Σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του Ομότιμου Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α. Καζάκου, για το ζήτημα της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.
Η τελική απάντηση στο ερώτημα που ετέθη από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι η ακόλουθη:
«Το τελικό συμπέρασμα των αναλύσεων που προηγήθηκαν είναι ότι οι υπάλληλοι δεν μπορούν να διωχθούν ή να τους επιβληθούν κυρώσεις κάθε είδους, επομένως ούτε η κύρωση του άρθρου 36 παρ. 4 ν. 4489/2017 λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο αυτή συνεχίζεται και καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, σε αρμονία με τη θεμελιώδη απόφαση της ΟλΑΠ 27/2004. Όσο η απεργία παράγει το ανασταλτικό αποτέλεσμά της σε σχέση με τα καθήκοντα των υπαλλήλων / απεργών η αποχή τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι καθόλα νόμιμη.
Σε περίπτωση τώρα που η απεργία συνεχιστεί και μετά την παύση του τεκμηρίου νομιμότητας, δηλαδή μετά την τελεσιδικία της απόφασης που αναγνωρίζει, τυχόν, παράνομο χαρακτήρα της απεργίας, στους υπαλλήλους που, τυχόν, θα συμμετάσχουν σε αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί η στέρηση συμμετοχής των αξιολογητών των υπαλλήλων σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους (άρθρο 36 παρ. 4 ν. 4489/2017). Ο τιμωρητικός χαρακτήρας της εδώ εξεταζόμενης διάταξης την εντάσσει στο σύστημα των αρχών που πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τιμώρησης, ποινικής ή πειθαρχικής. Επομένως, τυχόν επιβολή της στέρησης συμμετοχής των αξιολογητών των υπαλλήλων σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις στις οποίες θεμελιώνονται οι αρχές του πειθαρχικού δικαίου, ουσιαστικές και δικονομικές, και επομένως η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 4 ν. 4489/2017 δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αντίθεσης στις διατάξεις του Συντάγματος που παρατέθηκαν παραπάνω. Οι υπάλληλοι που, τυχόν, συνεχίζουν μια απεργία και μετά την τελεσίδικη δικαστική διάγνωση του παράνομου χαρακτήρα της έχουν αξίωση, εάν διωχθούν, να κριθούν με βάση τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του ΥπαλλΚώδικα (άρθρα 106 επ.), με την τήρηση όλων των εγγυήσεων υπέρ των πειθαρχικά διωκομένων και ιδίως των αρχών, ουσιαστικών και δικονομικών, του πειθαρχικού δικαίου. Άλλωστε, στο ισχύον πειθαρχικό δίκαιο η στέρηση συμμετοχής του άρθρου 36 παρ. 4 ν. 4489/2017 δεν περιλαμβάνεται στις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 παρ. 1 ΥπαλλΚώδικα. Επομένως δεν θα μπορούσε να επιβληθεί μια τέτοια κύρωση στους υπαλλήλους, ακόμη και αν ακολουθούνταν η πειθαρχική διαδικασία, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο προς την αρχή nullum crimen nulla poena sine lege certa που θεμελιώνεται στο άρθρο 7 παρ. 1 Σ.»

Αποστολή γνωμοδότησης του κ. Λαζαράτου για την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση

2. Σας αποστέλλουμε τη γνωμοδότηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Π. Λαζαράτου, για το ζήτημα της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων.
Η τελική απάντηση στο ερώτημα που ετέθη από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι η ακόλουθη:
«Η μη υποβολή και σύνταξη εκθέσεως αξιολογήσεως από αξιολογούμενο και αξιολογητή, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος απεργίας τους, εμποδίζει την επέλευση των προβλεπόμενων στις παρ.1-6 του άρθρου 24Α ν.4369/2016 εννόμων συνεπειών μέχρι να κριθεί (τυχόν) η κηρυχθείσα απεργία παράνομη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την δημοσίευση της οποίας, και μόνο για το χρονικό διάστημα μετά από αυτή, μπορούν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεις, εφόσον ασφαλώς εξακολουθούν να απεργούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.»
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ κατά της αξιολόγησης είναι 94,63% .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΥΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
14th of Σεπτέμβριος 2017 08:57 PM Link
Message image
13th of Σεπτέμβριος 2017 10:24 PM Link
12th of Σεπτέμβριος 2017 10:00 PM Link
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ -
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ - ΛΕΡΟΣ
Τ.Κ. 85400 τηλ. - φαξ : 2247024688

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 3:

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΑ ( ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4/9/2017 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ¨ΕΝΩΣΗΣ¨ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ . ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΕΝΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΥΣΑ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ.
11th of Σεπτέμβριος 2017 10:44 AM Link
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ -
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ - ΛΕΡΟΣ
Τ.Κ. 85400 τηλ. - φαξ : 2247024688

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 2 :
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΑ ( ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4/9/2017 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ¨ΕΝΩΣΗΣ¨ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ . ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΕΝΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΥΣΑ - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ .
Message image
7th of Σεπτέμβριος 2017 10:04 PM
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διεύθυνση : ΛΑΚΚΙ - ΛΕΡΟΣ Τηλέφωνο- ΦΑΞ : 2247024688

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Σήμερα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου – Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρο Υγείας Λέρου, διενεργήθηκαν την 07/09/2017 και από ώρα 08:00 π.μ. έως και 18:00 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκπροσώπων του Σωματείου για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Τις αρχαιρεσίες διεξήγαγε η εφορευτική επιτροπή που είχε εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου την 25/7/2017, που αποτελείτο από τους : 1. Πουλιέζου Μαρία, 2. Σκόρδου Ελευθερία, 3. Νταλαρή Ευδοκία, τακτικά μέλη και από τους : 1. Τσουρουνάκη Χριστοδούλη , 2. Διάκου Σεβαστή , 3. Σπυρόπουλο Κωνσταντίνο αναπληρωματικά μέλη , παρουσία της δικαστικού εκπροσώπου κας Χονδρογιάννου Άννας, που διορίστηκε με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Κω.
Κατά την ψηφοφορία, προσήρχοντο τα μέλη του σωματείου, με το βιβλιάριο ασθενείας και την αστυνομική τους ταυτότητα και αφού πιστοποιήτο η ταυτότητά τους και το γεγονός ότι ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, σφραγιζόταν το βιβλιάριο ασθενείας για την εκλογή εκπροσώπων στην Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. έπαιρναν τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων και αποσύρονταν στα διαμορφωμένα παραβάν και στη συνέχεια ψήφιζαν στην κάλπη. Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν:
ΓΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : 415

ΨΗΦΙΣΑΝ : 271

ΕΓΚΥΡΑ : 255

ΛΕΥΚΑ : 5

ΑΚΥΡΑ : 11

ΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ

1. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» 226 5
2. «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ» 9 0
3. «ΠΑΜΕ» 8 0
4.«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ» 12 0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1. ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 128
2. ΚΑΝΘΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 85
4. ΑΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 82
5. ΓΡΥΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 73

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 68
2. ΧΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 61
3. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55
4. ΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 48
5. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 47
6. ΑΓΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 44
7. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
8. ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 42
9. ΝΤΙΠΙΕΡΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ 40
10. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 37
11. ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 36
12. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ – ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ 34
14. ΚΡΑΞΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 33
15. ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
16. ΠΕΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28
17. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25
18. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22
19. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21
20. ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 21
21. ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10

ΤΙΣ 5 ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
1. ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 128
2. ΚΑΝΘΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 91
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 85
4. ΑΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 82
5. ΓΡΥΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 73

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ
22. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 68
23. ΧΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 61
24. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55
25. ΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 48
26. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 47
27. ΑΓΟΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 44
28. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
29. ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 42
30. ΝΤΙΠΙΕΡΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ 40
31. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 37
32. ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 36
33. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ – ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36
34. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ 34
35. ΚΡΑΞΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 33
36. ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
37. ΠΕΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 28
38. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25
39. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22
40. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21
41. ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 21
42. ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10

Μετά την ανακήρυξη των νέων μελών των εκπροσώπων για την ΠΟΕΔΗΝ επικυρώνεται το παρόν πρακτικό

Επικυρώνεται
Ο Δικαστικός Εκπρόσωπος Η Εφορευτική Επιτροπή

1.ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ


2. ΣΚΟΡΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΝΝΑ Σ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 3.ΝΤΑΛΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
5th of Σεπτέμβριος 2017 10:00 PM
¨ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ¨ ΛΕΡΟΣ 4/9/2017
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
Τ.Κ. 85400
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την πετυχημένη σημερινή μας εκδήλωση στον χώρου του ΤΑΜΕΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ) θα θέλαμε :
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ :
1. ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΙΑΣ κ.κ. ΣΤΕΦΑΝΟ .
2. ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ κύριο ΘΕΜΕΛΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗ .
3. ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΡΟΥ κύριο ΚΟΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ .
4. ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κύριο ΣΟΡΟΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Θ.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κα ΣΑΡΙΚΑ και την αντιπρόεδρο κυρία ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
6. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ κύριο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ .
7. ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ κύριο ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ .
8. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ κύριο ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ .

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :
• ΤΟΝ κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΥΛΗ
• ΤΟΝ Κύριο ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΕΛΙΟ
• ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ
• ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΙΣΠΕ
• ΤΟΝ κύριο ΜΟΥΓΚΡΟ ΒΑΛΑΝΤΗ
• ΤΟΝ κύριο ΑΝΝΟΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
• ΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ : ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΦΕΙΡΗ
• ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΥ (ΚΟΡΑΚΙΑ)
• ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ κυρία ΣΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ TV ΑΙΓΑΙΟ
• ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (e-leros.com)
• ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
• ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΗΣ
• ΤΟ «ΛΕΩΝ» ΛΙΜΑΝΙ
• ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΑΣ (ΠΛΑΤΗ ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΦΛΟΥΡΙΟ ΑΣΒΕΣΤΑ)
Επίσης να ενημερώσουμε ότι δόθηκαν :
ΤΙΜΙΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
• ΑΚΟΓΛΑΝΗ ΠΕΤΡΟ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ
• ΣΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ
• ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
• ΡΟΔΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
Σε ένα πρόσωπο από την κοινωνία της Λέρου που όλοι γνωρίζουμε τον
• ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΟΥΓΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ
Και σε έναν ασθενή τιμώντας όλους τους ασθενείς .
• ΑΣΘΕΝΗΣ κος Λάμπρος.
ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΝΤΙΠΙΕΡΟ ΦΡΑΓΚΟ – ΗΣΥΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ – ΓΑΜΠΙΕΡΗ ΣΠΥΡΟ – ΓΕΩΡΓΑ ΜΙΧΑΛΗ) ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ ΟΠΟΥ ΟΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που με την παρουσία τους στήριξαν την προσπάθεια του Σωματείου.
Τέλος ενημερώνουμε όλη την κοινωνία του νησιού μας ότι σήμερα παραδόθηκε επίσημα ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. , όπου θα βρίσκετε στον χώρο του Α.Τ.ΛΕΡΟΥ , τηρώντας πλέον την υπόσχεσή μας .
ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
30th of Αύγουστος 2017 10:36 AM Link
Message image
14th of Αύγουστος 2017 06:10 PM Link
Χρόνια Πολλά καλό 15Αύγουστο , Καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο με ευχές για άπειρη Υγεία .
Message image
19th of Ιούλιος 2017 10:52 PM Link
Από την σημερινή επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπος Κόκκινος του Επάρχου Γιάννης Θεμέλαρος και του πολιτευτή Pappas Ioannis στο χώρο του Σωματείου για την ενημέρωση τους σχετικά με τα προβλήματα του Νοσοκομείου μας.
Message image
12th of Ιούλιος 2017 01:07 PM Link
Message image
12th of Ιούλιος 2017 09:42 AM Link
Message image
10th of Ιούλιος 2017 01:19 PM Link
Message image
10th of Ιούλιος 2017 01:18 PM Link
Message image
10th of Ιούλιος 2017 01:18 PM Link
Αναμένοντας απάντηση από την Διοικήτρια .........
Message image
8th of Ιούνιος 2017 11:31 AM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 23-05-17
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο της «ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ σας ενημερώνει ότι θα είναι στην διάθεση σας, σε περίπτωση ανάγκης, τις αντίστοιχες ημερομηνίες τα εξής μέλη για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/06,10/06,19/06,28/06 6945549973
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ 02/06,11/06,20/06,29/06 6977590209
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 03/06,12/06,21/06,30/06 6946763054
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΥΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 04/06,13/06,22/06 6983124017
ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 05/06,14/06,23/06 6945419867
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 06/06,15/06,24/06 6937186440
ΜΕΛΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 07/06,16/06,25/06 6975526832
ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 08/06,17/06,26/06 6943070095
ΜΕΛΟΣ ΚΡΑΞΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 09/06,18/06,27/06 6947929169

ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
8th of Ιούνιος 2017 11:29 AM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 30-05-17
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σωματείο της «ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ– Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ σας καλεί όσοι επιθυμούν από τους υπαλλήλους ή από τους συγγενείς σας να συμμετέχετε στον δωρεάν έλεγχο της μνήμης μέσα από σύντομες δοκιμασίες νευροψυχολογικής αξιολόγησης (συνολικής διάρκειας 30 λεπτών), σε άτομα άνω των 60 ετών που διοργανώνει ο ΚΟΙΣΠΕ.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΣ Τ.Θ. 33 - 22470 28016 - 2247023105
www.koispe.gr - email: info@koispe.gr
…………………………….
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤ. ΚΑΖΟΥΛΗ 18, ΡΟΔΟΣ, ΤΗΛ: 2241078315, 2241039530
www.panakeia.org.gr - e-mail: arsinoipanakeia@yahoo.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ

Καθώς ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται παγκοσμίως, εκφυλιστικές νόσοι, όπως οι άνοιες και ιδιαίτερα η άνοια τύπου Alzheimer διαγράφουν μία ανάλογη αυξητική πορεία. Η κοινωνία μας δεν αποτελεί εξαίρεση μπροστά στην έξαρση του φαινομένου, γεγονός που τοποθετεί τις προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας όλων των μορφών άνοιας σε πρώτη προτεραιότητα. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη της νόσου Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΠΕ Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ασθενών με άνοια «Αρσινόη» της Εταιρείας Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών «Πανάκεια» υπό την αιγίδα της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνουν δωρεάν έλεγχο της μνήμης μέσα από σύντομες δοκιμασίες νευροψυχολογικής αξιολόγησης (συνολικής διάρκειας 30 λεπτών), σε άτομα άνω των 60 ετών. Για την συμμετοχή στα τεστ είναι απαραίτητο να προσκομιστεί ο ΑΜΚΑ.
Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό της Εταιρείας Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών «Πανάκεια» και συγκεκριμένα τους: Δρ. Πλατή Αναστάσιο ψυχίατρο, Βελεγράκη Θεοδοσία ψυχολόγο, Κυπραίου Βασιλική ψυχολόγο, Παρδαλού Τσαμπίκα Κοινωνική Λειτουργό.

Οι δοκιμασίες νευροψυχολογικής αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15 Ιουνίου 17:00-20:00 και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 09:00-12:00 στην έδρα του ΚΟΙΣΠΕ στα Λέπιδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στο τηλ. 22470 23105 και ώρες 09:00-12:00 από Δευτέρα 5 Ιουνίου έως και Παρασκευή 9 Ιουνίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27th of Απρίλιος 2017 12:02 PM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 26/4/2017
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – Αριθ. Πρωτ. : 2308
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
ΠΡΟΣ
Διοικήτρια Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κα Σαρίκα Λύδα –Ελένη.

Κοινοποίηση :
1. Δ.Ι.Υ. Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κ.κ. Μονοκάνδηλο Νικόλαο .
2. Δ/κή Δ/ντρια Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κα Νικολαίδου Αικατερίνη .
3. Δ.Ν.Υ. Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κα Καρπαθίου Σοφία .
4. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Θέμα : ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .

Κυρία Διοικήτρια
Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων της ¨ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ¨ του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρο Υγείας Λέρου σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 28/4/2017 και μέχρι την αποπληρωμή των υπερωριών όλο το προσωπικό θα προβεί σε 4ωρη καθημερινή Επίσχεση Εργασίας και από ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 . Δεν είναι δυνατόν στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που ζούμε και με τον επιπλέον φόρτο εργασίας που έχουν επωμιστεί όλοι οι συνάδελφοι να έχετε μόνο απαιτήσεις αλλά να υπάρχει τεράστια καθυστέρηση σε δεδουλευμένες απαιτήσεις (υπερωρίες) . Επίσης ζητούμε να αναζητηθούν και αν υπάρχουν , όπου υπάρχουν να αποδοθούν ευθύνες .
Σας ζητούμε όπως ενημερώσετε για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας τις ανάλογες διευθύνσεις ώστε να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό ασφαλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΥΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
27th of Απρίλιος 2017 11:57 AM
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 26/4/2017
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – Αριθ. Πρωτ. : 2309
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
ΠΡΟΣ
Διοικήτρια Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ κα Σαρίκα Λύδα –Ελένη.

Κοινοποίηση :
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ.κ. Ανδρέα Ξανθό .
2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΚΗΣ κ.κ. Ιωάννη Μουζάλα .
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ .
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ.κ. Χατζημάρκο Γεώργιο .
5. ΕΠΑΡΧΟ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ κ.κ. Θεμέλαρο Ιωάννη .
6. ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΡΟΥ κ.κ. Κόλια Μιχαήλ .
7. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ κ.κ. Δημήτριο Γάκη .
8. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ κ.κ. Νεκτάριο Σαντορινιό .
9. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ κ.κ. Ηλία Καματερό .
10. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ κ.κ. Κόνσολα Εμμανουήλ .
11. ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ κ.κ. Κρεμαστινό Δημήτριο .
12. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Κυρία Διοικήτρια
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της ¨ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ¨ του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρο Υγείας Λέρου σας ενημερώνουμε ότι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλέον το κλείσιμο του HOT-SPOT από τον χώρο των Λεπίδων και την μεταφορά του σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του νησιού που θα επιλέξουν οι αρμόδιοι διότι όπως και εσείς η ίδια έχετε διαπιστώσει αρκετές φορές δεν είναι εφικτή η συνύπαρξη δύο ευπαθών ομάδων . ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Έχετε και έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα 2 τουλάχιστον φωτιές στον συγκεκριμένο χώρο – εξεγέρσεις μεταναστών – καθημερινές διαρρήξεις και βανδαλισμούς κτηρίων μας - ζημιές οχημάτων μας και οχημάτων υπαλλήλων μας και το κυριότερο καθημερινός φόβος για την ασφάλεια των ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ και τον συναδέλφων υπαλλήλων που κάνουν βάρδυα ένα ή δύο άτομα για δέκα με δεκαπέντε ασθενείς . Παρά τα επανειλημμένα έγγραφα μας και τις προφορικές και τηλεφωνικές μας παρεμβάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η κατάσταση χειροτερεύει καθημερινά και λύση καμία .
Αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί το παραμικρό σε ασθενή μας ή υπάλληλο μας σας καθιστούμε υπεύθυνη μια και έχετε την αρμοδιότητα και την ευθύνη της ομαλότητας για την διαβίωση των ασθενών και την ασφαλή εργασία των υπαλλήλων μας .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΥΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ